Звернення громадян

Розгляд звернень регулюється положеннями Закону України «Про звернення громадян».

Звернення – це викладена в письмовій або усній формі пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга.

У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання громадянина;
  • адресу електронної пошти для надсилання відповіді або відомості про інші засоби зв’язку (при поданні електронного звернення);
  • викладено суть порушеного питання;
  • підпис заявника із зазначенням дати.

Оформлене без дотримання зазначених вимог звернення повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. У разі необхідності строк розгляду може бути продовжено, але загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

До КП «ТКЕ» ЧМР звернення подаються:

  • на поштову адресу: за місцем находження підприємства;
  • на адресу електронної пошти: kp.tke@ukr.net