Доступ до публічної інформації

Конституція України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Порядок здійснення і забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації» .

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання комунальним підприємством «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради своїх обов’язків або яка знаходиться у володінні КП «ТКЕ» ЧМР.

Запит на інформацію – прохання особи до КП «ТКЕ» ЧМР надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

КП «ТКЕ» ЧМР може відмовити в задоволенні запиту на інформацію, якщо:

  • КП «ТКЕ» ЧМР не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, на яку зроблено запит;
  • запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова);
  • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію.

Запит на інформацію повинен містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату в разі подання запиту в письмовій формі.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, крім випадків, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф тощо, коли відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів, про що повідомляється запитувачу.

У разі якщо запит на інформацію за своїм змістом є зверненням, його розгляд відбувається за процедурою, передбаченою Законом України «Про звернення громадян», про що запитувача інформують у п’ятиденний строк.

У разі якщо ж запит на інформацію містить питання, частина яких є запитом на інформацію, а частина – зверненням, його розгляд здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо розгляду запитів і звернень відповідно.

Запит на публічну інформацію до КП «ТКЕ» ЧМР можна подати:

  • на поштову адресу: за місцем знаходження підприємства;
  • на адресу електронної пошти: kp.tke@ukr.net